AUSCHWITZS BONING EN DÖDEN

70,00 

“Skräckslagna och utmattade släpar vi oss över den blöta lerjorden. Vi har kommit fram till våra nya gravar, våra nya hem. Tidigare har vi släpat oss till nya platser, vi har knappt fått hämta andan, flera av oss har blivit klubbade i huvudet. Blod har redan flutit från såriga huvuden, från misshandlade ansikten. Detta är uppvärmningen för de nyanlända. Alla är vi chockade när vi ser vilken plats vi blivit förda till. De berättar omedelbart att detta är en försmak av livet i lägret. Här råder järnhård disciplin. Vi befinner oss i ett dödsläger. Det är en öde ö. Människor finns inte här för att leva. De är här för att finna sin död, förr eller senare. Liv har ingen plats här. Detta är en dödens boning…”

Den judiska fången Załmen Gradowski, ur ett manuskript hittat på lägerområdet efter befrielsen

17 in stock

Category: Tag:

Description

En bilderbok om KZ Auschwitz. Den innehåller både arkivmaterial från åren då lägret var verksamt och nutida bilder som visar dess rester.

Arkivmaterialet i form av dokument och bilder kommer främst från samlingarna i Statliga museet Auschwitz-Birkenau i Oświęcim som åtog sig att bevara spåren av nazisternas brott samt minnet av deras offers martyrskap och död efter andra världskriget. Det visar det gamla lägrets område och anläggningarna från åren 1940-1945 och — viktigast av allt — de deporterades öden i Auschwitz. Både de som dödades i gaskamrarna omedelbart efter ankomsten och de som tvingades arbeta och dog i koncentrationslägret.

De nutida bilderna har tagits av den berömda konstnären Adam Bujak som sedan många år tillhör de ledande fotograferna i Polen. De visar hur det tidigare lägerområde som omfattas av museet ser ut nu. Man ser resterna av lägret som är delvis bevarade i ursprungligt skick och delvis i form av ruiner, bevisen och spåren av det omänskliga totalitära systemets brott. De ger bevis på vad som är viktigast och som skiljer museet från andra liknande institutioner i världen: det ursprungliga område där tjugonde århundradets största brott — Förintelsen – inträffade. “Marken där de döda är mest närvarande” som den beskrevs av Henry Moore, en berömd engelsk skulptör.

Textfragment som skrevs främst av fångarna i konspirationen under deras vistelse i Auschwitz utgör en komplettering till det ikonografiska material som presenteras i bilderboken. En del av dem grävdes ner på lägerområdet och hittades efter andra världskriget, en del smugglades ut ur lägret på hemliga sätt i form av hemliga meddelanden eller rapporter även när det var verksamt. Vissa textfragment kommer från fångarnas berättelser, rapporter och minnen skrivna efter flykten från lägret. Boken innehåller också beskrivningar av sådana händelser och fakta som bara gärningsmännen, dvs. lägrets SS-personal, kunde se och förmedla. De kommer från deras minnen som skrevs omedelbart efter andra världskriget när de vistades i interneringsläger eller fängelser.

Additional information

Weight 1,05 kg