AUSCHWITZ LIBERATION – DVD

70,00 

This film contains footage taken by Soviet cameramen after the liberation of the Auschwitz camp on January 27, 1945. Among other things, it depicts the camp area immediately after entry by the First Ukrainian Front of the Red Army.

Film zawiera ujęcia filmowe, nakręcone przez sowieckich operatorów po wyzwoleniu obozu Auschwitz 27 stycznia 1945 roku. Przedstawiają one m.in. tereny obozu bezpośrednio po wkroczeniu żołnierzy 1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej.

 

Out of stock

Description

This film contains footage taken by Soviet cameramen after the liberation of the Auschwitz camp on January 27, 1945. Among other things, it depicts the camp area immediately after entry by the First Ukrainian Front of the Red Army.

Documentary pictures are interspersed with an interview with Alexander Vorontzov, the cameraman who accompanied the Red Army soldiers and did most of the filming. The whole is accompanied by commentary describing, among others, the selection and extermination process, medical experiments and everyday life in the Auschwitz concentration camp.

The film was previously released in 1985, for the 40th anniversary of the liberation of the camp. The commentary accompanying the current edition of the film reflects the lastest findings by researchers studying the KL Auschwitz.

 

Film zawiera ujęcia filmowe, nakręcone przez sowieckich operatorów po wyzwoleniu obozu Auschwitz 27 stycznia 1945 roku. Przedstawiają one m.in. tereny obozu bezpośrednio po wkroczeniu żołnierzy 1. Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej.

Zdjęcia dokumentalne przeplatane są wywiadem z Aleksandrem Woroncowem, sowieckim kamerzystą towarzyszącym żołnierzom Armii Czerwonej i autorem większości ujęć. Całości towarzyszy komentarz opisujący m.in. proces selekcji i zagłady, eksperymenty medyczne i codzienne życie więźniów w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Film po raz pierwszy ukazał się w 1985 r. z okzaji 40. rocznicy wyzwolenia obozu. Komentarz towarzyszący obecnej edycji filmu uwzględnia najnowsze ustalenia badaczy zajmujących się historią KL Auschwitz.

Additional information

Weight 0,1 kg