THE ORIGINS OF THE BIRKENAU CAMP IN THE LIGHT OF THE SOURCES – Igor Bartosik, Łukasz Martyniak, Piotr Setkiewicz

60,00 

8 in stock

Description

Początki obozu Birkenau w świetle materiałów źródłowych to analiza stu mało znanych, a w większości publikowanych po raz pierwszy, dokumentów niemieckich dotyczących genezy obozu Birkenau oraz pierwszego okresu jego funkcjonowania. Autorzy przedstawiają wiele nowych ustaleń związanych między innymi z chronologią sekwencji chaotycznych decyzji podejmowanych przez władze SS na etapie planowania nowego obozu. Zwracają ponadto uwagę na warunki pracy więźniów i jeńców sowieckich oraz problemy ze zdobyciem materiałów budowlanych. Zamiarem autorów opracowania było również wyjaśnienie, jakie czynniki wpłynęły na wielkość Birkenau, jego kształt i porządek przestrzenny. Wykazują dobitnie, że zamierzenia twórców projektów budowlanych odzwierciedlały z góry przyjęte przez nich eksterminacyjne funkcje obozu. Wiele dokumentów świadczy o znaczącym udziale w całym przedsięwzięciu niemieckich prywatnych firm budowlanych.
Autorzy – Piotr Setkiewicz, Igor Bartosik i Łukasz Martyniak – są historykami Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Niniejsza publikacja w wersji polsko-angielskiej jest kontynuacją serii zapoczątkowanej opracowaniem pt. Początki zagłady Żydów w KL Auschwitz w świetle materiałów źródłowych.

The Origins of the Birkenau Camp in the Light of the Sources is an analysis of one hundred little-known German documents, the majority of them published for the first time, bearing on the origins of the Birkenau camp and the first phase of its operation. The authors present many new findings connected with, among other things, the chronology of the chaotic decisions made by the SS leadership at the stage of planning the new camp. They explain the factors that influenced the size of Birkenau, its form, and its spatial layout. They make it clear that the intentions of the planners reflected the exterminatory function of the camp, which they assumed in advance. The authors also draw attention to the harrowing conditions under which prisoners and Soviet POWs labored. Many of the documents bear witness to the significant role played by private German construction companies.
The authors—Piotr Setkiewicz, Igor Bartosik, and Łukasz Martyniak—are historians at the Research Center of the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.
This publication is a continuation of the series that began with the study The Origins of the Extermination of Jews in KL Auschwitz in the Light of the Source Material.
This publication is available in Polish-English version.

Additional information

Weight 1,15 kg